A megvalósítók bemutatása

A tananyagfejlesztési projektet a Szolnoki Tankerület 3 intézménye valósítja meg. A Szolnoki Tankerületi Központ Jász-Nagykun-Szolnok megyében működik, a Szolnoki és a Kunszentmártoni járásban működő állami fenntartású köznevelési intézmények fenntartójaként. Az intézményhálózatban 19 tisztaprofilú általános iskola, 6 általános iskola és alapfokú művészeti iskola (néptánc, balett, vizuális kultúra, dráma), 1 tisztaprofilú alapfokú művészeti iskola (zeneiskola) 4 gimnázium, 2 kollégium, 1 szakgimnázium működik. A projektben azok az intézmények vesznek részt a fejlesztésben, amelyek országos szinten is bizonyították már innovációs képességeiket. A fejlesztésbe a 3 intézményen túl bevonjuk a Szolnoki Városi Óvodákat, valamint más megyei intézményeket is. A projektben résztvevő három intézmény eltérő helyszínen, eltérő szociokulturális helyzetben van.

 

Az intézmények bemutatása röviden:

 A Szandaszőlősi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Magyarországon sok innovatív fejlesztést először valósított meg. Az innovációs képessége már a 90-es években is erős volt, a 2000-es években a minőségfejlesztés állt a középpontjában, a 2010-es években már a tanulásmódszertani fejlesztésekkel vált híressé az egész országban. Gazdája a Lőrincz – féle tantermi játékoknak, része az Oroszlány Péter féle szakmai műhelynek. Az iskola innovációs képességét bizonyítja, hogy számos magyar, és nemzetközi projektben is részt vett tananyagfejlesztőként, jó gyakorlat gazdaként. 2011-ben Nemzeti Minőségi Díjas intézménnyé vált. A lakóterület jellegéből adódóan az intézménynek a társadalom valamennyi rétegének gyermeke jelen van, s ez egy egészséges szociokulturális összetételt jelent. Ugyanakkor ez az iskola részéről úgy a tehetséggondozásban, mint a hátránykompenzálásban nagyon tudatos tevékenységet kíván. A fejlesztés motorja lesz a projektben, a projektmenedzser személye is ennek az iskolának a vezetéséből kerül ki.

 

 A Kassai Úti Magyar - Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola profilja leginkább a tehetséggondozás, a gyerekek többsége gimnáziumba, vagy szakgimnáziumba jelentkezik, tanulóik többsége jó családi háttérrel rendelkezik, rendezett szociokulturális körülmények között él. A Kassai Úti Magyar - Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola példamutató tantervfejlesztésbe kezdett néhány évvel ezelőtt, számos projekt és informális tanulási módszertan birtokában van, két tannyelvű oktatási rendszerét a pedagógusok maguk alakították ki. A projektben a fejlesztési tevékenységek mellett a szakmai iránymutatás, szakmai vezetés is a Kassai Úti Magyar - Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola vezetésének kezében lesz.

 

 A Cibakházi Damjanich János Általános Iskola a megye egyik szegregált csücskében található, számos jellemzően hátrányos helyzetű tanulókhoz kapcsolódó módszertani problémával küzdve. Az intézményben nagy számban tanulnak hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek. Nehézségeik csökkentése az iskola fontos célkitűzése, feladata. Az intézmény az elmúlt 10 évben számos projektben vett részt, az informális – nonformális tanulási kultúrát már elterjesztette a tanulók és pedagógusok között. A projektben való részvételét az indokolja, hogy a fejlesztések között olyan informális tanulási programok is megjelennek, amelyek kifejezetten olyan tanulóknak, családoknak szólnak, amelyek ma Magyarország perifériájában találhatóak. A cibakházi intézmény bevonása azért is indokolt, mert a fejlesztésben, a megyében élen járó iskolák számára kihívást jelent a hátrányos helyzetű térségekben való gondolkodás, de az innovációs, megújulási képesség ennél az iskolánál attól is függ, hogy milyen pozitív példákat lát a környezetében levő, jobb körülmények között működő iskoláktól.