EFOP337projekt

...

A PÁLYÁZAT BEMUTATÁSA


Megvalósítás kezdete: 2017. 11. 01.
Fizikai befejezés: 2019. 11. 01.
Támogatás összege: 75.000.000 Ft
Kedvezményezett neve: Szolnoki Tankerületi Központ

A projekt célja, hogy Szolnok és térsége három intézménye olyan módszertani fejlesztéseket hajtson végre, amely hozzájárul az élménypedagógia, a projektalapú oktatás és az informális tanulási lehetőségek kiszélesítéséhez. Mindezen fejlesztéseket az intézmények kipróbálták és elérhetővé tették a többi intézmény számára. A tananyagok egységes digitális keretrendszerbe kerültek. A terjesztés fontos eleme a projektnek, ezért a tananyagokhoz való hozzáférést egy virtuális szerver segítségével biztosítjuk. Így az új módszertani elemek online formában elérhetővé váltak a Szolnoki Tankerületi Központ hatókörébe tartozó köznevelési intézmények számára. A felületről a 460 órányi tananyag, mellékletekkel együtt le is tölthető és szerkeszthető. A projektben kiemelt szerepe volt a szülők, nagyszülők széleskörű bevonásának. Minden iskola tervezett a szülőkkel közösségi programokat. A projektbe mindhárom iskola tanulóit, pedagógusait bevontuk.

A projekt megvalósítása hozzájárult:

  • az iskolai lemorzsolódás és az iskolaelhagyók számának csökkentéséhez, valamint az egész életen át tartó tanulás iskolai megalapozásához;
  • a minőségi oktatáshoz való hozzáférés elősegítéséhez;
  • új szakmai tartalmak, módszertanok kidolgozásához és fejlesztéséhez;
  • az élményalapú tanulási módszerek szélesebb körű alkalmazásához;
  • a tanulói kompetenciák – elsősorban a problémamegoldó gondolkodás, a vállalkozói és a kreatív készségek fejlesztéséhez;
  • az iskolai közösség fejlesztéséhez, a tanulók közötti együttműködések kialakításához;
  • az óvoda – iskola átmenet, az alsó – felső tagozat, valamint a 6 – 7. osztályos átmenet módszertani támogatásához;
  • IKT eszközökkel is támogatott tananyagcsomagok létrehozásához, melyek mobil alkalmazásokon, interaktív táblán, valamint számítógépen egyaránt jól használhatóak.